Avar Auto jaunais servisa centrs Būvniecības Gada balvas 2017 laureāts

10.04.2018

Balvas tiks sadalītas desmit nominācijās: jaunbūve – sabiedriska ēka; jaunbūve – dzīvojamā ēka; restaurācija; rekonstrukcija; fasāžu renovācija; publiskās ārtelpas objekts; jauna inženierbūve/infrastruktūras būve; inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija; ražotnes un loģistikas centri – jaunbūve vai modernizācija; koka būve.

Konkursam Latvijas Būvniecības Gada balva 2017, kas šogad norisinās zem Latvijas simtgades zīmola, tika pieteikti 114 objekti, pārstāvot visdažādāko būvju tipoloģiju un aptverot visu Latviju, kā arī ārvalstis – Zviedriju un Lietuvu, kur Latvijas pārstāvji piedalījušies dažādu celtņu tapšanā.