MAN iegūst zelta medaļu EcoVadis ilgtspējas reitingā

Pasaulē lielākais ilgtspējas reitingu sniedzējs pirmo reizi ir piešķīris MAN zelta medaļu. Tas ierindo komerctransportlīdzekļu ražotāju starp pieciem labākajiem procentiem segmentā “mehānisko transportlīdzekļu ražošana”.

∎ MAN ir ievērojami uzlabojumi visās četrās novērtējuma jomās un visur ievērojami pārsniedz nozares vidējo rādītāju.

∎ Pēdējos gadus un mēnešus ilgtspējas centieni ir nesuši augļus un tas ir stimuls turpmākai darbībai.

∎ Ilgtspēja ir nostiprināta MAN jaunās korporatīvās stratēģijas kodolā, un arī turpmāk tā būs galvenais uzdevums.

∎ Panākumi bija iespējami, pateicoties visu MAN struktūrvienību starpdisciplinārai sadarbībai.

Kopš dibināšanas 2007. gadā neatkarīgā reitingu aģentūra EcoVadis ir izveidojusi starptautisku tīklu, kurā ietilpst vairāk nekā 100 000 novērtēto uzņēmumu. Šim nolūkam eksperti analizē, cik labi tie ir integrējuši ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības (KSA) principus savā uzņēmējdarbībā un vadības sistēmās, jo īpaši atkarībā no nozares, valsts un uzņēmuma lieluma. MAN piedalās novērtēšanā kopš 2014. gada.

EcoVadis mērķis ir sagatavot uzticamus un pasaulē atzītus ilgtspējas novērtējumus. Tas ļauj uzņēmumiem dokumentēt savus centienus un iekļaut savu novērtējumu, izvēloties piegādātājus. Arvien biežāk šādi novērtējumi kļūst par priekšnoteikumu, lai vispār varētu apsvērt jaunu iepirkumu veikšanu.

MAN ir daudz augstāks par nozares vidējo rādītāju

Kopējā novērtējumā MAN ieguva 72 punktus no 100, savukārt nozares vidējais rādītājs segmentā “Automobiļu ražošana” ir 45 punkti. Augstais rezultāts nodrošina MAN vietu starp pieciem labākajiem procentiem no visiem 104 novērtētajiem uzņēmumiem, jo 97 % no tiem ieguva sliktākus rezultātus. Tāpēc EcoVadis pirmo reizi pēc 2021. gadā iegūtās bronzas medaļas piešķir MAN zelta medaļu.

EcoVadis vērtē uzņēmumus četrās jomās. MAN ieguva augstāko novērtējumu jomā “Vide” (80 punkti), kam sekoja “Darbs un cilvēktiesības” (70 punkti), “Ilgtspējīgs iepirkums” (70 punkti) un “Ētika” (60 punkti). Novērtējumu pamatā bija pašreizējais Ilgtspējas ziņojums 2021, kas balstīts uz būtiski pārskatīto ilgtspējas stratēģiju.

Novērtējumā īpaši tika uzsvērta MAN pārredzamā un visaptverošā ziņošana un progresa izsekošana visos būtiskajos ilgtspējas aspektos (piemēram, revidēts ilgtspējas ziņojums saskaņā ar GRI standartu), apņemšanās sasniegt ilgtspējas mērķus, izmantojot publicēto informāciju un jau īstenotos pasākumus (piemēram, SBTi mērķi), kā arī uzņēmumā nostiprinātās vadlīnijas un politikas četrās novērtējuma jomās (piemēram, MAN vides politika).

Jaunā MAN ilgtspējas stratēģija nes augļus

Ilgtspēja ir nostiprināta MAN jaunās korporatīvās stratēģijas centrā.

“Tagad tas nes augļus, kā to pierāda mūsu lēciens uz priekšu EcoVadis novērtējumā,” saka MAN izpilddirektors Aleksandrs Vlaskamps. “Mums tas ir stimuls vēl vairāk palielināt centienus visās jomās, jo ilgtspēja nav rezultāts, bet gan nepārtraukts process. Pat sarežģītā tirgus vidē mēs uzskatām ilgtspējīgu rīcību par priekšnoteikumu, lai spētu konkurēt arī nākotnē.”

Jo īpaši visu MAN nodaļu starpdisciplinārā sadarbība ļāva gūt panākumus EcoVadis novērtējumā. Uzņēmums plāno arī turpmāk iet pa šo ceļu: Pēc ekspertu norādīto stipro un vājo pušu detalizētas izvērtēšanas MAN turpinās optimizēt savus pasākumus ilgtspējas jomā.

E-mobilitāte ir MAN augsta prioritāte. eTGE un Lions City E jau tiek veiksmīgi pārdoti, un eTruck ražošana sāksies 2024. gadā.