Vērtības

MAN korporatīvās vērtības:

  • cieņa
  • mērķtiecība
  • ilgtspēja
  • atbildība
  • profesionālisms
  • komandas gars
  • orientēšanās un klientu.